SOŁECTWO DROŁTOWICE

Rejestr zabytków

Na terenie Drołtowic znajdują się następujące zabytki wpisane do rejestru:

L.p.

Obiekt

Adres

Datowanie

Rejestr Zabytków

1.

Zespół kościelny

 

 

 

a.

Kościół parafialny p.w. św. Mateusza

 

 1885

 

b.

Dawna plebania

 

Pocz. XIX w

 

2.

Zespół podworski

 

2. poł. XIX w

 

a.

Oficyna tzw. Pałac

 

1910

RZ 643 19.02.1992.

b.

Spichlerz I

 

2 pocz. XVIII w

RZ 643 19.02.1992.

c.

Spichlerz II i magazyn pasz

 

 1905 - 1906

RZ 643 19.02.1992.

d.

Obora - jałownik

 

 1905

RZ 643 19.02.1992.

e.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

 

1896

 

f.

Budynek mieszkalny

Nr 24

1898

 

g.

Budynek mieszkalny „Przy stawie”

 

1807

 

h.

Budynek mieszkalny (do rozbiórki)

 

1900

 

i.

Obora

 

1904

 

j.

d. stajnia, ob. budynek gospodarczy „Nad stawem”

 

1900

 

k.

Budynek gospodarczy pracowników

 

1907

 

l.

Stodoła, ob. Cielętnik

 

1897

 

ł.

Garaże

 

Pocz. XX w

 

m.

Magazyn – waga - biuro

 

1938

 

n.

Piwnice

 

1920

 

o.

Kuźnia

 

 

 

3.

Budynek mieszkalny

Nr 35

3 ćw. XIX w

 

4.

Budynek mieszkalny

 

Pocz. XX w

 

5.

Budynek mieszkalny

Nr 17a, b, c

Ok. 1925

Proponowane uzupełnienie

6.

Budynek mieszkalny

Nr 51

Ok. 1915

Proponowane uzupełnienie

 Na naszym terenie znajdują się również pomniki przyrody ożywionej.

Lp.

Rodzaj obiektu

Gatunek

Podstaw prawna oraz data podjęcia ochrony

Lokalizacja

1.       

Pojedynczy dąb

Dąb szypułkowy,

wiek 320 lat

Rejestr nr 403

Decyzja z dn. 27.08.1980.

Przy drodze polnej ok. 100 m w kierunku północy od drogi asfaltowej przez wieś

2.       

Pojedynczy dąb

Dąb szypułkowy,

wiek 320 lat

Rejestr nr 404

Decyzja z dn. 27.08.1980.

Nad stawem w części wschodniej ok. 50 m od drogi polnej i opisanego obiektu pod l.p. 1

3.       

Pojedynczy dąb

Dąb szypułkowy,

wiek 330 lat

Rejestr nr 135

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Przy drodze asfaltowej przebiegającej przez wieś

4.       

Pojedynczy świerk

Świerk pospolity, wiek 180 lat

Rejestr nr 405

Decyzja z dn. 27.08.1980.

Park w Drołtowicach – na polanie od strony drogi asfaltowej

5.       

Pojedyncza sosna

Sosna czarna, wiek 180 lat

Rejestr nr 406

Decyzja z dn. 27.08.1980.

Park w Drołtowicach – na polanie w środkowej części parku

6.       

Grupa drzew: 6 dębów, 1 buk, 1 świerk

Dęby szypułkowe, Świerk pospolity, Buk pospolity,

Rejestr nr 133

Decyzja 5/64 z dn. 20.03.1964.

Leśnictwo Drołtowice, Nadleśnictwo Syców, oddział 160

 

Autor: Włodzimerz Nawrot

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie