Obchody 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Sołectwie Drołtowice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2018

           W dniu 9 listopada w Szkole Podstawowej w Drołtowicach uczestniczyłem wraz z członkami Rady Sołeckiej i zaproszonymi gośćmi w uroczystym apelu z okazji 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. W apelu wzięli udział uczniowie ze szkoły, których przygotowała Pani Danuta Balcer. Po bardzo patriotycznym i wzruszającym przedstawieniu, za który składam bardzo gorące podziękowania dzieciom i Pani Danucie Balcer udaliśmy się z grupą uczniów z klas VII i VIII na drogę od Świetlicy Wiejskiej w Drołtowicach w kierunku lasu aby posadzić ,,100 lip na 100-lecie Polski".

           Taką formę upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wymyśliłem wiosną 2018r. kiedy to udało mi się pozyskać 100 lip. Dlaczego akurat lipy ponieważ Lipa jest drzewem, które nie tylko pięknie wygląda i jako drzewo jest częścią przyrodniczego ekosystemu, lecz jednocześnie spełnia rolę drzewa miododajnego.  Przyciąga więc do swoich kwiatów pożyteczne owady, a w szczególności pszczoły.

            Mamy więc podwójną korzyść: uzyskujemy miód i rozwój pożytecznych owadów.

            Teren, który wybraliśmy do tego celu też nie był przypadkowo wybrany ponieważ ma to być początek trasy turystycznej, którą zaplanowałem już 2016 roku a przebiega ona przez piękne tereny lasów Nadleśnictwa w Sycowie, w których można spotkać bardzo dużo ciekawych atrakcji. Między innymi: Obelisk kamienny, który powstał dla upamiętnienia podobnej akcji jak dzisiaj. Napis wyryty w kamieniu został przetłumaczony przez Panią Justynę Harabasz z Zawady

Dla upamiętnienia

50- lecia własności

Berrsehalt Rudelsdorf

posadzono te 50 drzew

 1. 17 listopada 1876

zostało podpisane przez Korn, Rudelsdorf

                                                          

                        Rudelsdorf  - Drołtowice;  Korn – właściciel ziemski w Drołtowicach

 

            Wspomniane 50 drzew to dęby, które przetrwały do dzisiaj i tworzą potrójną aleję. Prowadziła ona do gajówki, która została spalona w czasie działań wojennych. Dzisiaj miejsce to nazywamy „spaloną gajówką”.

Działo się to 143 lata temu.

            Tak więc już w tamtych latach doceniano potrzebę sadzenia nowych drzew, a nawet fakt ten upamiętniano napisami w kamieniu. My dzisiaj w sposób podobny, chcemy reaktywować aleję śródpolną, i posadzić lipy.

            W odległości około 200 m od kamiennego obelisku, rosną olbrzymie prawie 400 letnie dęby, które są pomnikami przyrody i podlegają pełnej ochronie. Niestety ich stan zdrowotny jest zły, z powodu wieku.         

            Na terenie leśnictwa znajdują się źródła rzeki Oleśnicy, która wypływa z wąwozu w pobliżu miejscowości Ostrowina.

            Jest tam czynne źródło z którego można napić się wody.

W wąwozie tym nie wykonujemy żadnych prac leśnych i rosną w nim drzewa w każdym wieku, których nie wycinamy, a które odnawiają się same.

            Oleśnica jest rzeczką,  wpływającą do Widawy, która ma również źródła w leśnictwie Drołtowice.

            Widawa ma swoje źródła w pobliżu drogi do Goli Wielkiej i płynie wzdłuż tej drogi, a uchodzi do Odry.

            Rów, który przebiega w pobliżu naszej wioski, z północy na południe przez zalew w Stradomi, to jest Widawa.

             Te wszystkie działania nie byłyby możliwe do wykonania gdyby nie pomoc ludzi życzliwych którym serdecznie dziękuję.

             Dziękuje panu Nadleśniczemu Józefowi Szymańskiemu, Annie i Andrzejowi Dubickiemu, Sebastianowi Sęktas, Janowi i Grzegorzowi Smorawskim, Annie i Krzysztofowi Smorawskim, Karolowi Kusio, Henrykowi Początek oraz członkom Rady sołeckiej: Adamowi Koropatnickiemu, Henrykowi Musiał, Teresie Rygiel, Jerzemu Sałkowi, Sebastianowi Zimie jak również Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drołtowicach Panu Jackowi Wojtasowi, który pozytywnie przychylił się do w/w pomysłu i wydelegował uczniów do sadzenia drzewek wraz z opiekunami Karoliną Konopko i Mateuszem Hanyżem.

Sołtys wsi Drołtowice

Włodzimierz Nawrot

PS.

          Tekst powstał we współpracy z Panem Andrzejem Dubickim.

Autor: Włodzimierz Nawrot

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie